Mục tiêu đời bạn là gì?

 

(NP) Sống không có mục tiêu cũng như việc bơi qua dòng sông lớn mà không xác định được bờ bên kia là chỗ nào.

Khi đó, con người ta trôi dạt suốt kiếp. Có khi đến chết vẫn chưa hết trôi.

Có mục tiêu, cũng giống như là đã cắm được một cái cọc ở bên kia dòng và cột một sợi giây băng ngang. Dù sóng to gió cả, trầy trật xuôi ngược, thì cứ vin theo sợi dây thế nào cũng sang được bờ đúng vị trí cần đến.

Sẽ nhiều lúc bị sai mục tiêu, nhưng nếu phát hiện sớm thì có thể làm lại. Còn không có mục tiêu thì coi như là nhầm lẫn cả cuộc đời.

Mục tiêu của con người, thường là đạt được khối lượng tài sản nào đó. Có điều, sau khi đã còng lưng mỏi gối, họ nhận ra điều đó không có nhiều ý nghĩa. Sống không xài hết mà chết chẳng mang theo.

Có người mục tiêu cuộc đời là ghi danh mình trong một lĩnh vực. Họ muốn nhiều đời sau phải nhắc tên và bằng chứng cho uy danh của họ phải được khắc trên bia mộ.

Có lẽ không có mục tiêu nào lớn hơn việc thắp sáng tâm thức, đạt tới tỉnh ngộ và hòa vào đại vũ trụ.

 

Cũng không ít người có mục tiêu là lo hết cho con, cháu. Đứa nào cũng có nhà cửa, sự nghiệp riêng.

Cũng nhiều người chỉ mong cả đời mình làm được căn nhà hoành tráng cho thiên hạ ngắm. Thế là thỏa lòng.

Thực ra, với bản chất giả tạm của cõi người, hầu hết những mục tiêu hướng đến giá trị vật chất bên ngoài là phù du.

Con người đến trái đất với 2 bàn tay trắng và ra đi cũng trong tình trạng y chang vậy. Thế thì không lý gì những thứ anh ta tạo ra như của cải vật chất lại mảy may có ý nghĩa.

100 năm chỉ là chớp mắt của linh hồn bất diệt. 100 năm chỉ như một lớp học, nơi mang đến một vài trải nghiệm mang nặng tính cảm xúc.

100 năm, tài sản đáng giá cho hành trình tiến hóa, đó chính là đức bi, lòng từ tâm, tình yêu thương.

Trong thế giới vô lượng vô biên, có lẽ không có mục tiêu nào lớn hơn việc thắp sáng tâm thức, đạt tới tỉnh ngộ và hòa vào đại vũ trụ.

Tác giả Đoàn Quý Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *