NÓI VỀ THÓI ĂN TẠP CỦA MỘT BỘ PHẬN NGƯỜI VIỆT

“Ăn tạp” thường chỉ dùng để nói về con vật, trong khi con người đã tiến lên trên trong nấc thang tiến hóa. Chúng ta không nên tự mình đi giật lùi, không nên ăn để nuông chìu phần “con”, mà ăn là để phát triển phần “người”. Chúng ta ăn để sống, chứ không phải sống để ăn với sự thèm thuồng ra sức hưởng thụ.

Read more